วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Power Point

ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม Power Point

ประวัติย่อ   PowerPoint 2003  โปรแกรม  Power Point  เริ่มแรกนั้นได้รับการพัฒนาโดย บ๊อบ กัสกินส์  (Bob Guskins)  อดีตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เบิร์กเลย์ ( University of California, Berkleyโดยกัสกินส์เขียนโปรแกรมสร้างแผ่นสไลด์ สามารถนำสไลด์มาเรียงลำดับเป็นผลงานการนำเสนอแบบง่าย ๆ พ.ศ.  2527  กัสกินส์ ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในซิลิคอน แวลลี่  ชื่อ  ฟอร์ธ็อท และว่าจ้างนายแดนิส ออสติน มาพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น  ใช้ชื่อว่า โปรแกรม พรีเซนเตอร์ (Presenter) และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า เพาเวอร์พอยต์ (Power Point)
 พ.ศ.  2530  ได้มีการสร้างโปรแกรม PowerPoint  เวอร์ชั่น  1.0  ขึ้นให้กับเครื่องแอปเปิลแม็คอินทอช  เป็นหน้าจอแบบขาวดำเหมือนกล้องถ่ายขาวดำ สามารถฉายออกเครื่องฉายแผ่นสไลด์ และในปีนี้ บริษัทไมโครซอฟต์คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าซื้อบริษัท ฟอร์ธ็อท และโปรแกรม PowerPoint ในราคา 14 ล้านดอลลาร์
พ.ศ. 2531 ไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรม
  PowerPoint  ให้ใช้กับ ระบบปฏิบัติการ  Windows และ Dos
เป็นเวอร์ชั่นแรก ปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้พัฒนามาถึงรุ่น 2007 หรือรุ่น 12.0 ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2007  (Microsoft Office PowerPoint 2007) รวมอยู่ในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ  2007